2. NARODZINY BOCHEŃSKIEJ SOLIDARNOŚCI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ZAKŁADÓW PRACY

 

2.1 ZAKŁAD PRZETWÓRTSWA HUTNICZEGO (obecnie Stalprodukt S.A)

Echa akcji strajkowej, rozlewającej się coraz szerszą falą po kraju, a szczególnie odgłosy wydarzeń na Wybrzeżu docierały do Bochni z pewnym opóźnieniem, spowodowanym zupełnym przemilczeniem przez środki masowego przekazu informacji o pierwszej fali strajków lipcowo-sierpniowych. Ze strzępów informacji można było jednak wywnioskować, że w kraju dzieje się coś niezwykłego, dalece wykraczającego poza utarte schematy PRL-wskiej rzeczywistości schyłku lat 70-tych. Najsilniej echa wydarzeń sierpniowych odbijały się wśród załogi Zakładu Przetwórstwa Hutniczego, będącego filią Huty im. Lenina w Krakowie. ZPH zajmował się wtórną obróbką stali produkowanej przez Kombinat. Był to stosunkowo młody zakład pracy (uruchomiono go ok.1973 r.) i w związku z tym pracująca w nim załoga odznaczała się niską średnią wieku, nie przekraczającą 30 lat. Pod koniec lipca 1980 r. na terenie ZPH zatrudnionych było ok.2850 osób, co czyniło go największym przedsiębiorstwem b. powiatu bocheńskiego1. Wydarzenia sierpniowe, a już szczególnie ich ostatnia faza, związana ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej, kiedy wyraźnie było widać, że władza jest w odwrocie i realizacja postulatów robotniczych jest coraz bardziej realna, wywołały na terenie zakładu dyskusje, przeradzające się często w większe zgromadzenia, na których na bieżąco analizowano i komentowano to, co aktualnie działo się na Wybrzeżu. Chociaż formalnie do strajku nie doszło, samorzutnie zaczęła się wyłaniać grupka robotników, którzy poprzez mieszkańców miasta zatrudnionych w Kombinacie (jak np. Witold Bawolski) wiedzieli, co się dzieje na jego terenie i przekazywali te informacje kolegom. Do grupy tej należeli Krzysztof Szwiec, Jerzy Uczkiewicz, Stefan Jurczak, Eugeniusz Oleksiński i Stanisław Kurnik. Na początku września ukonstytuowali się oni pod nazwą Komitetu Robotniczego. Jego przewodniczącym wybrano K. Szwieca.12 września Komitet zmienił1 nazwę na Komitet Robotniczy Hutników i podporządkował się Komisji Robotniczej Hutników, działającej w Kombinacie. Komitet ten działał w składzie: Krzysztof Szwiec, Jerzy Uczkiewicz, Jerzy Trytko, Eugeniusz Oleksiński, Stefan Jurczak, Jerzy Orzeł, Tadeusz Włodek i Kazimierz Mucha2.

10 września przewodniczący komitetu Krzysztof Szwiec i dyrektor ZPH Henryk Holota zawarli porozumienie, które brzmiało:

1. Kolektyw Kierowniczy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego uznaje za praworządny i reprezentatywny Komitet Robotniczy w przedstawionym składzie, a który działał będzie w sprawach załogi poprzez Zarząd Komitetu Robotniczego, lista którego będzie podana do publicznej wiadomości po podpisaniu.
2. Działalność Komitetu Robotniczego będzie prowadzona w oparciu o uzgodnione zasady pomiędzy MKRob, przy Kombinacie HiL a Dyrekcją Kombinatu.
3. Wszelkie postulaty załogi od momentu niniejszego porozumienia będą rozpatrywane przez Dyrekcję Zakładu tylko poprzez Komitet Robotniczy.
4. Kierownictwo zakładu przydzieli pokój z aparatem telefonicznym w budynku Przychodni Lekarskiej oraz umożliwi wykonywanie zleceń na materiały informacyjne.
5. W miarę posiadania potrzeb na wniosek Zarządu Komitetu Robotniczego Dyrektor zakładu umożliwi czasowe zwolnienie członków KR z obowiązków służbowych w celu udziału w posiedzeniach tak na terenie Zakładu Przetwórstwa Hutniczego jak i Kombinatu.
6. Od momentu podpisania niniejszego porozumienia Komitet Robotniczy przyjmuje na siebie wspólną odpowiedzialność z Kierownictwem zakładu za ewentualne straty ludzkie. i materialne wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji i zatrzymania urządzeń oraz za ład i porządek w Zakładzie Pracy.
7. Podstawą niniejszego porozumienia jest akceptacja przez całą załogę wybranego Komitetu Robotniczego3
Niemalże identyczne w treści porozumienie dzień później podpisali: inż. Grojecki - kierownik Ośrodka Badawczo-Doświadczalnego Blach Elektrotechnicznych (OBDBE - jednostki nie wchodzącej w skład ZPH, chociaż leżącej na terenie Zakładu) i przedstawiciel Komitetu Robotniczego - Władysław Piecuch.

 

Redakcja

orzjerzy@gmail.com

 

 

Szukaj

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
491
Odsłon artykułów:
758651
Copyright © 2019 Archiwum Bocheńskiej Solidarności. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.