2.3 REJON BUDOWY DRRÓG I MOSTÓW

Trzecim co do wielkości zakładem pracy w Bochni był Rejon Budowy Dróg i Mostów, w którym pod koniec sierpnia 1980 r. zebrała się grupa inicjatywna, która opracowała zestaw postulatów załogi Działu Głównego Mechanika i zaadresowała go do Dyrekcji Zakładu. Grupę inicjatywną tworzyli m.in.: Andrzej Biernat, Andrzej Korta, Robert Włodarczyk, Stanisław Kmiecik, Kazimierz Miąsko.21 Zażądano zwołania zebrania załogi z udziałem przedstawicieli Dyrekcji Okręgowych Dróg Publicznych (DODP) oraz Rady Przedsiębiorstwa Związków Zawodowych. 27 sierpnia postulaty wręczono dyrektorowi RBDiM-u Waldemarowi Caderowi. Dwa dni później (29.08) w hali warsztatów zakładu doszło do zebrania, w którym uczestniczyli pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Rejonu, członkowie dyrekcji oraz przedstawiciele DODP w Krakowie. Na zebraniu dyrekcja przedsiębiorstwa została zobowiązana do przedłożenia w terminie do 6.09.1980 r. planu realizacji wniosków i postulatów załogi. Na zebraniu, które odbyło się 6 września, Wacław Niemirski przedstawił dalszy ciąg (tzw. pakiet) wniosków i postulatów opracowanych przez pracowników umysłowych KRD II w Zawadzie Uszewskiej i KRD IV w Łukanowicach. Po przeprowadzonej dyskusji postanowiono powołać na terenie przedsiębiorstwa Zakładową Komisję d/s wniosków i postulatów. W skład Komisji weszli: Zbigniew Furmański, Emil Szpilka, Tadeusz Jarosz, Zofia Kawalec, Kazimierz Miąsko i Piotr Jankowicz.22 Komisja opracowała dwa pakiety wniosków i postulatów. Jeden pakiet adresowany był do Dyrekcji Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Bochni, drugi do Dyrekcji DODP w Krakowie. Opracowane wnioski zostały wręczone dyrektorowi Rejonu w dniu 14 września. Pierwszym postulatem opracowanych pakietów było żądanie zwołania ogólnego zebrania załogi przedsiębiorstwa dla podjęcia uchwały o powstaniu Wolnych Niezależnych Związków Zawodowych. Zebranie odbyło się w dniu 22 września w świetlicy Kopalni Soli w Bochni przy udziale 65% załogi. Podjęta na zakończenie zebrania uchwała powoływała w przedsiębiorstwie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy, który w dalszej działalności przyjął nazwę Solidarność. Dla kierowania pracami utworzonego Związku wyłoniono Komitet Założycielski, a jego przewodnictwo powierzono Wacławowi Niemirskiemu.

Ostateczny skład Komitetu miał być ustalony na zebraniach związkowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Zebrania takie zostały przeprowadzone w dniach 3-7 października 1980 r. Ostatecznie Komitet Założycielski stanowiło grono 8 osób. O jego składzie i zadaniach dyrekcja przedsiębiorstwa została poinformowana pismem z dnia 9 października. Na ogólną liczbę 396 pracowników zatrudnionych w tym zakładzie do związku Solidarność przystąpiło 351 osób.

(...)15 listopada 1980 r. członkowie Prezydium Komitetu Założycielskiego dokonali rejestracji w MKZ w Krakowie powstałej organizacji związkowej, która otrzymała numer 691.23 Po dokonaniu rejestracji NSZZ "S" przez Sąd Najwyższy w Warszawie Zakładowy Komitet Założycielski podjął prace w celu przygotowania i przeprowadzenia w pełni demokratycznych wyborów, które miały się odbyć na podstawie statutu i opracowanej ordynacji wyborczej. Wybory takie zostały przeprowadzone na ogólnym zebraniu członków Związku w dniu 6 grudnia 1980 r. w sali kina Jutrzenka w Bochni. Dokonano wówczas wyboru Komisji Zakładowej, która liczyła 15 osób, przewodniczącym jej został Wacław Niemirski. Tego też dnia powołano Komisję Rewizyjną, która na pierwszym swoim zebraniu wybrała przewodniczącego w osobie Władysława Patynki. W posiedzeniach komisji zakładowej brali również udział mężowie zaufania, których wybrano w grupach związkowych w grudniu 1980 r.

 

Redakcja

orzjerzy@gmail.com

 

 

Szukaj

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
491
Odsłon artykułów:
758663
Copyright © 2019 Archiwum Bocheńskiej Solidarności. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.