2.4 SOLIDARNOŚĆ SŁUŻBA ZDROWIA

Nie tylko środowiska robotnicze ogarnięte były solidarnościowym zrywem. Równie mocno chęć zmian była artykułowana przez inteligencję, przedstawicieli wolnych zawodów itp. W bocheńskim Zespole Opieki Zdrowotnej w połowie września 1980 roku powstała grupa inicjatywna wolnych związków zawodowych, którą tworzyli: Władysław Nyzio - ordynator oddziału wewnętrznego szpitala, Danuta Kępa - zastępca ordynatora, Maria Nyzio, Gabriel Kwinta, Maria Tylipska, Maria Matus, Krystyna Mucha, Maria Kalinowska i Jadwiga Kołodziej. Bardzo szybko do nowych związków wstąpiła większość pracowników (ok.800 osób)24, chociaż stosunek dyrekcji był do nich niechętny, a nawet wrogi.25 Działalność komisji zakładowej koncentrowała się na sprawach socjalno-bytowych załogi, gdyż ta problematyka była szczególnie nabrzmiała wśród pracowników sfery budżetowej, do której należy służba zdrowia. Udzielano licznych zapomóg członkom Związku i ich rodzinom. Prowadzono także ożywioną działalność informacyjną, wykorzystując istniejące na terenie placówek służby zdrowia tablice i gazetki ścienne. Kolportowano prasę i wydawnictwa związkowe. Bardzo ważną sprawą było sprawowanie nadzoru medycznego nad uczestnikami akcji protestacyjnych; rozumiejąc to lekarze Pielęgniarki - członkowie Solidarności starali się być wszędzie tam, gdzie ich obecność mogła okazać się przydatna. Oprócz tego związkowcy z bocheńskiej służby zdrowia byli stałymi i wypróbowanymi uczestnikami wszelkich imprez patriotycznych i kulturalnych, organizowanych przez różne ogniwa Związku.26

2.5 SOLIDARNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

Równie dużą, a może większą aktywność przejawiało środowisko nauczycielskie. We wrześniu i październiku 1980 r. w każdej szkole podstawowej i średniej działał Komitet Założycielski nowych związków. Skład tych komitetów przedstawiał się następująco: Zespół Szkół Ogólnokształcących: Marek Całka, Anna Londo, Tadeusz Kowalski. Małgorzata Pałkowska i Kazimiera Kulas, Zespół Szkół Budowlanych: Franciszek Korta, Jan Wieciech, Zofia Modelska, Halina Luszowiecka i Władysław Cudejko, Zespół Szkół Mechanicznych: Ryszard Rozenbajgier, Kazimierz Czapla, Henryk Czoch, Józef Łącki, Bogdan Szwajcer, Kazimierz Cholewa, Zespól Szkół Zawodowych: Aleksandra Korbut, Andrzej Gut, Jolanta Marzec, Lidia Jedlińska, Aleksandra Bugayska, Szkoła Podstawowa Nr 1 (obejmująca także pracowników Szkoły Podstawowej Nr 4, Biblioteki Pedagogicznej, Wydziału Oświaty i Wychowania): Edwarda Zięba, Maria Blum, Halina Misiaszek, Halina Ochel, Ewa Grapa, Szkoła Podstawowa Nr 2: Maria Mroczek, Halina Maj, Józef Osika, Maria Baczyńska, Zuzanna Romanek, Halina Murczek, Janina Łach, Szkoły Podstawowe Nr 5 i 6 (miały wspólny komitet założycielski): Krystyna Foryś, Paulina Kostucha, Jadwiga Czekaj, Ewa Popiel, Maria Chełmecka, Elżbieta Świder, Zofia Stańczewska, Krystyna Krepel.27

Redakcja

orzjerzy@gmail.com

 

 

Szukaj

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
491
Odsłon artykułów:
758661
Copyright © 2019 Archiwum Bocheńskiej Solidarności. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.