Bocheński Komitet Obywatelski powołał do istnienia przewodniczący KZ NSZZ „S” przy ZPH Jerzy Orzeł, działając z upoważnienia szefa małopolskiej „Solidarności” Stefana Jurczaka.

Pierwsze posiedzenie Komitetu miało miejsce 16 kwietnia w sali Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Białej. Na spotkanie to przybyło kilkadziesiąt imiennie zaproszonych osób, rekrutujących się spośród członków „Solidarności”, Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Klubu Inteligencji Katolickiej oraz osób formalnie nigdzie nie zrzeszonych, ale sympatyzujących z opozycją.

Pierwszym przewodniczącym BKO został Jerzy Orzeł, a po rekomendowaniu go na kandydata strony solidarnościowo-opozycyjnej na posła przewodniczenie Komitetowi powierzono Ireneuszowi Sobasowi. Zastępcami zostali Teofil Wojciechowski i Eugeniusz Żuk, skarbnikiem Marek Mazur a sekretarzem Roman Chmiel.

Przed Komitetem stanęło niezwykle trudne zadanie przeprowadzenia w ekspresowym tempie kampanii do parlamentu na obszarze obecnego powiatu bocheńskiego.  . Głównymi formami prowadzenia kampanii wyborczej były wiece, często spontanicznie, organizowane najczęściej w niedziele po zakończonych mszach. BKO nie dysponował żadnym tytułem prasowym (nieujawniony „Kurierek”, który wspierał działania Komitetu, formalnie był wydawany przez „Solidarność”) dlatego masowo drukowano różnego rodzaju wydawnictwa ulotne, gdyż podstawową trudnością, z jaką borykali się jego członkowie, było dotarcie do mieszkańców wsi z instrukcjami i wskazówkami, jak i na kogo głosować.

Mocnym akordem, inaugurującym kampanię w samej Bochni, był wielotysięczny wiec na bocheńskim Rynku, który miał miejsce 3 maja po uroczystościach kościelnych, związanych z obchodami 198 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oficjalnie zaprezentowano na nim kandydatów „Solidarności” w osobach: Jerzego Orła (kandydujący w okręgu, obejmującym obecne powiaty: bocheński i brzeski), Janusza Bystrzonowskiego (kandydat w Tarnowie) oraz ubiegającego się o mandat senatorski Andrzeja Fenrycha.

Strona rządząca, przekonana o swym zwycięstwie, chwytała się różnych sposobów, by w głowach wyborców wprowadzić zamęt. Jednym z nich była produkcja na masową skalę różnego rodzaju fałszywek, w których wprowadzano dezorientację co do personaliów kandydatów „Solidarności” (kandydatów PZPR oraz tzw. niezależnych przedstawiano jako wytypowanych przez „Solidarność”) oraz zohydzano kandydatów drugiej strony, przypisując im często mało wyrafinowane zarzuty np. natury obyczajowej.
Obawiano się także, mając na uwadze poprzednie lata, fałszerstw na wielką skalę, dlatego duży nacisk członkowie BKO położyli na delegowanie swoich przedstawicieli do komisji wyborczych wszystkich szczebli. Zastosowano też na powszechnie delegowanie mężów zaufania, którzy mieli dodatkowo obserwować wszystkie czynności związane z przeliczaniem głosów.

Wybory do Sejmu odbyły się 4 czerwca. Gdy w godzinach wieczornych do siedziby BKO (znajdowała idę w Rynku pod numerem 15) zaczęły spływać meldunki z lokali wyborczych, okazało się, że zwycięstwo bocheńskiego kandydata jest bezdyskusyjne. Ubiegający się o mandat nr 377 Jerzy Orzeł zdobył 132 635 głosów, a jego najgroźniejszy kontrkandydat (Franciszek Kaczmarczyk) 10 027.

Zwycięstwo czerwcowe nie oznaczało końca demontażu ustroju komunistycznego w Polsce. Wręcz przeciwnie – było do niego preludium. Równie ważna, jeśli nie ważniejsza okazała się sprawa decentralizacji państwa, przeniesienie ciężaru decydowania o losach polskich wsi i miast ze szczebla stolicy na poziom lokalny. Prawie dokładnie w rok po wyborach czerwcowych -= 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory do samorządów. Biorący z nich udział Bocheński Komitet Obywatelski wprowadził do Rady Miejskiej 28 kandydatów, obsadzając wszystkie miejsca w Radzie.

12 czerwca 1990 r. burmistrzem został, rekomendowany przez Komitet Obywatelski, Teofil Wojciechowski, a pierwszy skład  Zarządu Miasta, wybrany przez Radę w tym samym dniu, przedstawiał się następująco: Marek Całka, Janusz Gut, Jan Olszewski, Jerzy Pukło i Piotr Zięba.

Szukaj

Copyright © 2021 Archiwum Bocheńskiej Solidarności. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.