KURIEREK  B
Tymczasowa Komisja Wykonawcza NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Bochni
Bochnia - Brzesko, data wydania 22.12.1982 nr  5

 

TKK NSZZ”S” O WARUNKACH REALNEGO POROZUMIENIA

Niejednokrotnie przedstawiano warunki, na których powinno opierać się  porozumienie między władzą a społeczeństwem. Delegalizując  NSZZ”S” i inne związki zawodowe  władze odrzuciły możliwość zawarcia autentycznego porozumienia. Uwolnienie Lecha Wałęsy oraz zgodę na wizytę Jana Pawła II można potraktować jedynie jako propozycję rozejmu. Jego konsekwencją byłoby odwołanie stanu wojennego wraz z jego ustawodawstwem. Aby rozejm ten stanowił na obecnym etapie polityczne rozwiązanie konfliktu społecznego, stwarzając jednocześnie perspektywę dla przyszłego porozumienia, powinien obejmować przynajmniej: zwolnienie wszystkich więźniów politycznych, przywrócenie do pracy represyjnie zwolnionych, odwieszenie wszystkich organizacji oraz stowarzyszeń twórczych i naukowych a przede wszystkim literatów, plastyków i filmowców, odwieszenie skonsultowanej ze społeczeństwem ustawy o cenzurze. Zawarcie rozejmu stworzyć mogłoby właściwy klimat do wydobycia kraju z kryzysu gospodarczego pod warunkiem, że gwarancje obejmowałyby przywrócenie pełnej samorządności przedsiębiorców. Odwołanie stanu wojennego bez powyższych gwarancji jest kolejnym pozornym gestem władzy, nie spełniającym postanowionych oczekiwań w społeczeństwie.

TKK - DEKLARUJĘ LOJALNOŚĆ WZGLĘDEM LECHA WAŁĘSY

Lech Wałęsa jest na wolności. W pierwszym publicznym wystąpieniu oświadczył: „Jestem i pozostanę wierny ideałom Sierpnia. Abym podjął działania sensowne tj. zwycięskie, dajcie mi czas abym rozejrzał się w sytuacji.”Oświadczamy, że gotowi jesteśmy podporządkować się decyzjom Lecha Wałęsy. Mimo delegalizacji ”S” jest on dla nas wybrany w demokratycznych wyborach przewodniczącym Związku. Jego uwolnienie stworzyło nowe możliwości rozejmu z władzą. Z szansy tej jesteśmy gotowi skorzystać. Oświadczamy jednocześnie, że będziemy w dalszym ciągu kontynuować działalność w oparciu o dotychczasowe zasady oraz program I  krajowego zjazdu NSZZ ”S”. Tylko Lech Wałęsa może określić warunki, na jakich TKK, zgodnie z jego wnioskiem, podejmie decyzję o swoim rozwiązaniu. Decyzja taka, naszym zdaniem, może zapaść dopiero po uwolnieniu wszystkich pozbawionych wolności z przyczyn politycznych.. Przywrócenie wolności związkowych i obywatelskich nadal pozostaje głównym celem naszych działań.

ZPH - Bochnia

Na tzw. Konferencji Sprawozdawczej pzpr w ZPH - niejaki Mikołajczyk, znany szeroko z funkcji zakładowych ORMO - zapewniał gorąco swoich chlebodawców, że związki zawodowe w ZPH powstaną. Oczywiście wronie związki. Póki co grupa inicjatywna (ponoć jest już taka) działa tajnie, podobnie zresztą jak zakładowy okon - który zmarł już sobie cichutko przez nikogo nie zauważony . Panowie - zwracamy się tutaj do Mikołajczyka, takowego, Mazurka i reszty prominentów - nie róbcie nam konkurencji. Jak na taki zakład jedno podziemie wystarczy, nie ma sensu się ukrywać. Nie dokładajcie roboty kpt. Janikowskiemu, bo się chłopina pogubi, że znów awans dostanie.

Dwa słowa o dwóch awansach – czyli o glinie

Pan inż. Kurtyka, który tak dobrze przysłużył się glinie na procesie działaczy Solidarności z ZPH, po grudniowym strajku tak tę glinę polubił, że w nagrodę (zapewne na wniosek gliny) został naczelnym lepigliną w zakładzie Naczyń Kamionkowych w Bochni. Ciekawe, czy lepienie garnków i doniczek idzie mu równie dobrze jak lepienie fałszywych zeznań? Zapewne za te same zasługi dostał awans kpt. Janikowski, ten sam SB-ek bowiem pod fałszywymi zeznaniami na powyższym procesie, oraz kilkadziesięcioro rozprawami na kolegium po Pokojowej Manifestacji, innych sukcesów nie ma. Jak na tak długi okres czasu to wyniki są więcej niż mizerne. Zdziwienie nasze budzi więc nie tylko awans, ale w ogóle za co mu ta wrona płaci?

ZPH – Bochnia

Przed sądem wojewódzkim w Tarnowie zakończył się proces Kazimierza Porębskiego oskarżonego z art.45 dekr.o stanie wojennym, o to że w dniu 9 listopada 82r. na terenie ZPH nalepił ulotkę, nawołującą do strajku w dniu 10 listopada, i kierowanie strajkiem. Sąd skazał Kol. Porębskiego na karę 1 roku pozbawienie wolności z zawieszeniem na okres 3 lat, zasądzając jednocześnie grzywnę w wys. 30000 zł.
W dniu 16 grudnia 82r. po wieczornej mszy św. w kościele parafialnym w Bochni odbyła się krótka uroczystość poświęcona poległym robotnikom Wybrzeża. W uroczystości wzięło udział 50 osób.
 

Kopalnia „WUJEK” – 16.12.82r.

16 grudnia około godziny 17.00 „nieznani” sprawcy podpalili wieńce i kwiaty, złożone ku czci pomordowanych górników. ZOMO rozpędziło około 1 500 osób, w tłumie znajdowały się rodziny oraz koledzy pomordowanych górników.

Szukaj

Copyright © 2020 Archiwum Bocheńskiej Solidarności. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.