KURIEREK B
Tymczasowa Komisja Wykonawcza NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Bochni
Bochnia - Brzesko, data wydania 30.06.1983 nr  16

 

22 czerwca, po mszy na krakowskich Błoniach, kilkudziesięciotysięczny pochód rusza do Mistrzejowic. Czoło pochodu najlepiej zorganizowane i najbardziej widoczne (kilkadziesiąt transparentów z Krakowa, Nowej Huty, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Poznania, Lublina, Bielska, Ursusa) dociera do Mistrzejowic (ok.12 km) przez Batowice. Na trasie kwiaty, brawa, okrzyki oraz hasła: „Koniec wojny”, „Amnestia” „Nie ma wolności bez Solidarności”, „Wolne wybory”. „Dobraczyński do spowiedzi”, „Pozdrowienia dla podziemia”, „Dziękujemy” itp. W Mistrzejowicach entuzjastycznie powitanie. Po mszy ok.100 tys. pochód „S” rusza w kierunku „Arki” i ul. Kocmyrzowskiej, Nowohucką podąża w kierunku Krakowa na Wawel. Na skrzyżowaniu Al. Pokoju z Nowopłaszowską pierwsza blokada zomo. Pochód kieruje się na ul. Nowopłaszowską, część pochodu, w której było dużo osób spoza Krakowa, kieruje się przez ogródki działkowe na Dąbie (ok.1.500 osób), gdzie następuje interwencja zomo (pały)... Manifestacja krakowska i nowohucka są największymi od 13.XII.81 r.

/uczestnik „C”-z/

P O Z N A Ń,  28 czerwca (rocznica wydarzeń z 1956). Pod pomnikiem Poległych w godzinach przedpołudniowych rozpoczyna się indywidualne składanie kwiatów – od rana asysta zomo. Po godz. 14.00 wieńce i kwiaty składają delegacje zakładów pracy oraz mieszkańcy Poznania (brawa, śpiewy, w tym trzykrotne „Boże, coś Polskę” z V) Fotografowanie przez MO. Około godz. 16.00 zomo zaczyna wzywać do rozejścia się. Zgromadzeni poszli do pobliskiego kościoła Dominikanów, gdzie o godz. 16.00 odprawiona została msza św. w intencji ofiar 1956 r. Po mszy formuje się pochód i rusza w kierunku Pomnika (krzyża). Odśpiewano Hymn Polski. ZOMO ostrzega użyciem siły. Pochód opuszcza plac i wchodzi w ul. Armii Czerwonej i dalej na pl. Wiosny Ludów. Transparenty. (ok.5 – 6 tys. ludzi), okrzyki „Solidarność”, „Tu jest Polska”. „Rzućcie pały, chodźcie z nami”(do zomo) itp. Z placu Wiosny Ludów pochód przechodzi na pl. Bernardyński. Obok kościoła Farnego następuje interwencja zomo (pały-woda/). Pochód rozprasza się i zbiera kilkakrotnie. (wiele inwencji w ponownym formowaniu pochodu). Koniec demonstracji około godz. 19.00,


/obsługa własna PP „SZ”/

INFORMACJE TARNÓW

16 czerwca tarnowska SB zrobiła akcję na wyjeździe w Płaszowie i zatrzymała Kol. Stefana
J u r c z a k a. Po przewiezieniu go do Tarnowa, na Komendzie Woj. MO zrobiono mu rewizję osobistą, a następnie w domu u kol. Jurczaka. Rewizja trwała do godz.5 rano, czym uniemożliwiono mu wyjazd do Częstochowy.

 

24 czerwca z zakładu pracy została zabrana żona Wacława Niemierskiego  (przew. NSZZ „S” w RBDiM). Po parogodzinnym przesłuchaniu przez SB w Tarnowie została zwolniona. Przesłuchanie toczyło się wokół dekoracji balkonu, które nie spodobało sie pano z SB.


Przed przyjazdem Papieża do Polski w Tarnowie SB-cja prowadziła akcję profilaktyczną wśród działaczy „S”. M. in. pytano o plany na czas przyjazdu Ojca Św. Jednym z wielu nagabywanych przez SB był Kol. Wacław M o j e k...

 

INFORMACJE BOCHNIA

W dniu 10 czerwca mieszkańcy Bochni i okolic mogli wysłuchać na falach UKF audycji Radia „S” Małopolska. Słyszalność audycji była bardzo dobra. O następnych audycjach poinformujemy naszych czytelników.

W ubiegłym tygodniu bocheńska SB-ecja zatrzymała dwie osoby za posiadanie kopert z wizerunkiem Papieża i napisem „Solidarność”. Ewa K u b a l a  po dwóch godzinach przesłuchania została zwolniona, natomiast Zbigniew K o n i e c z n y został zatrzymany na 48 godzin, które spędził w areszcie w Brzesku (w Bochni remont).

Podczas pobytu Papieża w Krakowie na terenie Bochni stacjonowało 146 samochodów. ZOMO. Zomowcy zajmowali się spijaniem jabłeczników (jaboli) z bocheńskich sklepów.

Rewizje: w poniedziałek dn. 20 czerwca po godz. 18-tej, kpt. Janikowski wraz ze swoją kohortą przeprowadził rewizję w hotelu robotniczym u inż. Tadeusza Jagielskiego, pok.71. Nie wiadomo tylko, czego szukali??? Podobno nie chcieli powiedzieć. Prawdopodobnie czują sentyment do hotelu roboczego, lub też postanowili wciągnąć na listę podejrzanych całe PMO, z kierownictwem włącznie.

Szukaj

Copyright © 2020 Archiwum Bocheńskiej Solidarności. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.