NIEZŁOMNI W SŁOWIE

Medal NIEZŁOMNYM W SŁOWIE jest nadawany przez Kapitułę wraz z Dyplomem Medalu. Działalność Kapituły medalu obejmuj obszar Małpolski.Prawo składania wniosków do Kapituły o nadanie medalu mają: przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele organizacji antykomunistycznych, szefowie krakowskich wydawnictw podziemnych z lat 80. XX w., przedstawiciele Stowarzyszenia NZS 1980, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej oraz innych instytutów historycznych. Medalem nie może być wyróżniona osoba, która była współpracownikiem służb specjalnych PRL.

Medal „Niezłomnym w Słowie" – jest wyróżnieniem nadawanym osobom, które w latach 80. XX wieku, ryzykując represje i uwięzienie, działały na rzecz wolności słowa w Polsce. Osoby te pełniły, z narażeniem własnej wolności i zdrowia, funkcje wydawców, organizatorów druku, drukarzy i kolporterów wydawnictw, działających na rzecz przełamania ówczesnego monopolu informacyjno-kulturowo-edukacyjnego w okresie PRL. Ich działalność, w świetle obowiązujących wtedy przepisów prawnych, była nielegalna. Osoby te rozpracowywała i represjonowała Służba Bezpieczeństwa oraz inne służby specjalne i milicyjne PRL. Oficjalna prasa wydawana pod patronatem władz stanu wojennego była wówczas pod ścisłą kontrolą Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk czyli cenzurą.

W skład Kapituły Medalu „Niezłomnym w Słowie” wchodzą: Krzysztof Budziakowski, Krzysztof Bzdyl, prof. Zbigniew Chłap, Leszek Długosz, Leszek Elektorowicz, prof. Tomasz Gąsowski, Mieczysław Gil (Kanclerz Kapituły), Wojciech Grzeszek, Stanisław Handzlik, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Marek Lasota, Adam Macedoński, Wojciech Marchewczyk, Bogusław Sonik i Grzegorz Surdy (Sekretarz Kapituły).

Lista odznaczonych obejmuje odznaczdenia nadane 22 września 2010r, 17 lutego 2011r, 11 grudnia 2011r, 14 października 2017r w Krakowie oraz 15 grudnia 2017r w Bochni.

Na terenie Bochni i okolic w okresie stanu wojennego funkconowała drukarnia, redakcja i sieć kolportażu. Oprócz pisma KURIEREK "B" sporządzano i rozpowszechniano druki ulotne oraz komunikaty. Redakcja Archiwum Bocheńskiej Solidarności pragnie przypomnieć osoby związane z bocheńską prasą niezależną, które w okresie stanu wojennego narażone na utratę wolności i inne represje będąc niezłomnymi w słowie do wolnej Polski powiew wolności doniosły.

 

SKŁAD KAPITUŁY ORDERU

NADANE ODZNACZENIA 22.09.2010r i 17.12.2011r, Kraków

Copyright © 2022 Archiwum Bocheńskiej Solidarności. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.